EN   SK  

PRE FIRMYÚprava vody pre výrobu pary a vykurovacie systémy

V súvislosti s potrebou úpravy vody pre výrobu pary a vykurovanie realizujeme komplexné riešenie úpravy kotlovej vody tak, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka parných a teplovodných kotlov,  t.j. zabránilo sa korózii, prehriatiu, vytváraniu usadenín a pod...

...viac

 

Úprava vody pre chladiace systémy

Pre chladiace systémy navrhujeme komplexné riešenie úpravy vody zamerané na predchádzanie vzniku korózie, biologického, mechanického znečistenia či tvorby vodného kameňa, ktoré môžu významne ovplyvniť prenos tepla...

...viac

 

Úprava procesných vôd

Procesy  fyzikálno-chemických úprav nám umožňujú "ušiť" technológiu presne podľa potrieb zákazníka a splniť jeho kvalitatívne požiadavky na úpravu vody.

Aplikácie: strojársky, textilný, potravinársky, nápojový, chemicky, automobilový priemysel

...viac

 

Úprava pitných vôd

Našim zákazníkom ponúkame najmodernejšie technológie úpravy vôd, ktoré sú schopné zabezpečiť požadovanú kvalitu podzemných aj povrchových vôd tak, aby spĺňali nielen ich potreby, ale aj najprísnejšie legislatívne požiadavky.

...viac

 

Recyklácia odpadových vôd

Rastúca výška poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd si stále častejšie vyžaduje aplikáciu technológií, ktoré umožnia odpadovú vodu znova využiť vo výrobných procesoch.

...viac

 

Filtrácia vôd, olejov, emulzií a ostatných kvapalín

Filtrácia výrazne prispieva k zvýšeniu prevádzkovej spoľahlivosti zariadení a technológií.

...viac

 

Dávkovacia technika

Systémy dávkovania kvapalín umožňujú s vysokou presnosťou aplikovať roztoky chemických látok do výrobných procesov.

...viac

 

Meracia a regulačná technika

Spoľahlivá meracia a regulačná technika umožňuje výrazne zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť zariadení na úpravu vôd, ktoré veľakrát ovplyvňujú chod výrobných technológií.

...viac

 

Vypracovanie štúdie

Vypracujeme pre vás štúdiu:

  • realizovateľnosti recyklácie vôd a kvapalín,
  • možnosti znižovania množstva odpadových vôd
  • možnosti využívania odpadových tepiel

...viac

 

 FILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Merač vodivosti
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)