EN   SK  

PRE ODBERATEĽOVMikrofiltrácia

Mikrofiltrácia patrí medzi nízkotlakové membránové filtrácie a umožňuje oddeľovať makromolekuly, napr. koloidné a suspendované častice väčšie ako 0.1μm, od kvapaliny. Využíva sa pri výrobe ovocných štiav, vína, mlieka, srvátky, pivovarníctve,...

...viac

 

Ultrafiltrácia

Ultrafiltrácia je tlakovo riadený proces, ktorý dokáže z vody odstrániť častice v intervale od 0,1 – 0,01 μm, ako napríklad vírusy, baktérie, zákaly. Je to univerzálne a ekonomické riešenie pre filtráciu olejov, vody, odpadovej vody, ...

...viac

 

Nanofiltrácia

Nanofiltrácia funguje podobne ako reverzná osmóza. Avšak tam, kde je akceptovateľná nižšia účinnosť odsolenia je nanofiltrácia hospodárnejším riešením, pretože potrebuje nižší prevádzkový tlak vody. Z toho vyplývajú aj nižšie investičné náklady a samozrejme, z hľadiska úspory energie, aj nižšie prevádzkové náklady. Veľkosť častíc od 0,01 – 0,001μm.

...viac

 

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza je vysokotlaková filtrácia s najvyššou separačnou účinnosťou a je ideálnym riešením pre rýchlu a kontinuálnu filtráciu častíc menších ako 0.001 μm. Má schopnosť koncentrovať všetky rozpustné látky, pričom permeát (odsolená voda) obsahuje veľmi nízku koncentráciu rozpustených látok. Jednou z jej bežných aplikácií je odsoľovanie morskej vody.

...viacFILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Technologická linka výroby metylesteru
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
Energia 2012
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)