EN   SK  

Čistiarne odpadových vôd

 

Problematika čistenia odpadových vôd v sebe zahŕňa použitie najmodernejších  fyzikálno-chemických a membránových postupov, ktoré umožňujú dosiahnuť požadovaný stupeň čistoty vody. V mnohých prípadoch je žiaduce, aby voda po jej prečistení opakovane plnila svoju funkciu vo výrobných procesoch.

 

Recykláciou vody dochádza k úsporám na prevádzkových nákladom a výraznému zníženiu potreby surovej vody.

 

Medzi technológie, ktoré aplikujeme patria: čírenie, flotácia, filtrácia, adsorpcia, všetky typy membránových procesov (mikrofiltrácia, UV-filtrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza).Referencie

Máte záujem o bližšie informácie? Kontaktujte nás!

Could not make captcha.


FILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Nádrž oceľová s kónickým dnom
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)