EN   SK  

 

Spoločnosť FILTROX Environmental Engineering® spol s r.o. v súčasnej dobe predstavuje dynamickú spoločnosť, aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Okrem dodávok komplexných riešení v uvedených oblastiach sa FILTROX Environmental Engineering® vyprofiloval ako výrobca membránových zariadení (reverzná osmóza, ultrafiltrácia, nanofiltrácia, mikrofiltrácia) a systémov využívajúcich odpadové teplo.

 

Spoločnosť FILTROX Environmental Engineering® spol s.r.o. združuje odborníkov zo Slovenskej a Českej republiky, Nemecka a Veľkej Británie pri riešení problémov v oblastiach:

  • úpravy pitných, studničných a procesných vôd v priemysle
  • membránových separácii
  • čistenia odpadových vôd
  • recyklácie vôd a kvapalín
  • úpravy vody pre domácnosti
  • vypracovaní štúdií o možnostiach a realizovateľnosti recyklácie vôd a kvapalín a znižovania množstva odpadových vôd


Referencie

FILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Kalový lis
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)