EN   SK  

PRE PROJEKČNÉ KANCELÁRIEÚprava vody pre energetiku

FILTROX Technologies sa venuje problematike úpravy vody pre energetické prevádzky a parovodné okruhy. Technológie navrhujeme tak, aby sa minimalizovala tvorba usadenín, korózie a mikrobakteriálny život.

...viac

 

Úprava chladiacich vôd

Moderné technológie, s ktorými pracuje FILTROX Technologies umožňujú efektívne upraviť chladiacu vodu tak, aby sa hospodárne využívali všetky vody a optimalizovali sa prevádzkové náklady.

...viac

 

Úprava pitných vôd

Technológie umožňujú odstrániť železo, mangán, vápnik, horčík, vírusy a baktérie, ako aj dusičnany, amoniak, pesticídy a ťažké kovy. Úpravy vody môže byť riešená: dezinfekciou, flokuláciou, filtráciou, oxidáciou, odsoľovaním, adsorpciou, sedimentáciou.

...viac

 

Úprava procesných vôd

 Naše technológie na úpravu procesných vôd dodávame ako komplexnú dodávku od projektu až po servisné zabezpečenie. Najvyužívanejšie sú: iónová výmena, filtrácia, membránové technológie (mikrofiltrácia, UV-filtrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza).

...viac

 

Dezinfekcia vôd

Na základe rozboru vody sme schopní navrhnúť najvhodnejší spôsob dezinfekcie tak, aby voda spĺňala všetky platné normy pri čo najhospodárnejšej spotrebe dezinfekčných prostriedkov. Na dezinfekciu môžeme použiť, podľa situácie, variantne: dezinfekciu, UV-žiarenie, chlórdioxid, chlór. Systémy na dezinfekciu môžu pracovať v automatickej prevádzke.

...viac

 

Čistiarne odpadových vôd

Problematika čistenia odpadových vôd v sebe zahŕňa použitie najmodernejších  fyzikálno-chemických a membránových postupov, ktoré umožňujú dosiahnuť požadovaný stupeň čistoty vody.  Medzi technológie, ktoré aplikujeme patria: čírenie, flotácia, filtrácia, adsorpcia, všetky typy membránových procesov (mikrofiltrácia, UV-filtrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza).

...viac

 FILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Nádrž oceľová s kónickým dnom
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)