EN   SK  

Úprava pitných vôd

 

Voda určená na pitné účely nemusí vyhovovať legislatívnym požiadavkám už pri čerpaní z vodného zdroja. V takomto prípade je dôležité navrhnúť úpravu pitnej vody do požadovanej a legislatívne normy spĺňajúcej kvality s využitím najmodernejších technológií.

 

Technológie umožňujú odstrániť železo, mangán, vápnik, horčík, vírusy a baktérie, ako aj dusičnany, amoniak, pesticídy a ťažké kovy.

 

Úpravy vody môže byť riešená: dezinfekciou, flokuláciou, filtráciou, oxidáciou, odsoľovaním, adsorpciou, sedimentáciou.

 

Pozri aj:

                             Referencie

Máte záujem o bližšie informácie? Kontaktujte nás!

Could not make captcha.


FILTROX Environmental Engineering® s.r.o. predstavuje v súčasnej dobe dynamickú spoločnosť aktívnu v oblasti chemických technológií úpravy a recyklácie vôd ako aj alternatívnej energetiky.

 

Na stiahnutie (.pdf)

PREZENTÁCIA

Made in

SLOVAKIA

Pre klientov

KLIENTSKÁ ZÓNA

Hotline:

+421 915 973 529

 REGISTER
nevyužívaných zariadení®

REGISTER
voľných kapacít®

VIDEO

KALENDÁR VÝSTAV

DOWNLOAD

Kalový lis
Predaj
(všetky)
Priemyselné objekty na prenájom
Predaj
(všetky)
Testovacie video
(všetky)
496/2010 Z.z.
(všetky)